Skriv till 215

Ekonomi

Hushållens lån

Publicerades

den

De svenska hushållens lån har ökat från 2018 till 2019. Totalt uppgår samtliga hushållslån till 4 121 miljarder kronor i juli 2019 enligt Statiska Centralbyrån. Detta innebär en ökning med 195 miljarder från juli 2018 samt en årlig tillväxttakt på 4,9 procent. Alla typer av lån ökar, men konsumtionslånen hade den högsta ökningstakten på 6,2 procent. En del av dessa utgörs av lån online. Företagslånen ökade också under denna tidsperiod, men med något lägre procent, 5,5 procent.

Den årliga tillväxttakten för svenska lån skiljer sig dock inte mycket från föregående år. I juni 2018 var tillväxttakten 6,2 procent. 77 procent av de svenska hushållens lån utgörs av bostadslån. Även jämfört med andra länder är de svenska hushållens skulder höga. De är faktiskt högre än i de flesta jämförbara länder. Detta gäller framför allt nya bolånetagare vars belåningsgrad i genomsnitt ligger på 64 procent. 56 procent av de svenska hushållen är dock skuldfria.

Geografiska och demografiska skillnader

Vid en genomgång av de svenska hushållens samtliga skulder, som inkluderar bolån, studielån, konsumentlån med mera, visade det sig att det finns stora geografiska och demografiska skillnader. Cirka en tredje av de svenska vuxna invånarna har inga lån alls. En liten grupp, cirka 2,5 procent av alla invånare, har dock mycket stora lån som överstiger 1,8 miljoner kronor. Denna grupp har dessutom väsentligt högre inkomster samt bättre och längre utbildning, vilket kan motivera de större skulderna.

Det finns stora skillnader över landet. Hushållen i storstäderna har betydligt högre skulder än på landsbygden och i de mindre städerna. I välbärgade områden är skuldnivån avsevärt högre. Invånarna i Danderyds kommun har högst bolån i hela Sverige. Statistik visar även att män lånar mer än kvinnor, vilket gäller både antalet lån och storleken på lånet. Cirka 6 av 10 låntagare är män och de lånar oftare till företag, bostad och fordon. Kvinnor lånar mer till studier.

Jag är en skribent som är intresserad av ämnen inom ekonomi och politik. Internationella konflikter och skandaler är det som intresserar mig mest. När jag inte skriver om ekonomi och politik är jag alltid på jakt efter nya artiklar och rapporter om dessa ämnen att läsa och dela med mig av.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka här för att kommentera

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *